Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

2017 m. spalio 1 d.

Esu 6 vaikų (2-16 metų) tėtis, gyvename provincijoje, žmona dirba sostinėj, o mano 5 prašymai kasmetinėm atostogom mero yra netenkinami be jokių priežaščių, net už 2015-2016 metus .Vaikai neapsakomai yra nuskriausti, darželinukai žiūrėt į darželio pusę nenori, ašaros kas ryt .Gal kas turit tokios praktikos ar patarimų . Ačiū.

Nurodytai situacijai taikoma iki 2017-07-01 d. galiojusi Darbo kodekso redakcija numatė, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje darbovietėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu. Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, o darbdavys – pareigą suteikti jas tais pačiais darbo metais, už kuriuos atostogos yra suteikiamos. Nors darbdavys turi turėti galimybę tinkamai organizuoti darbą, tačiau darbas turi būti organizuojamas nepažeidžiant darbuotojų teisių, taip pat ir teisių į kasmetinį poilsį tais metais, kuriais atostogos suteikiamos, bet ne vėliau. Pažymėtina, kad konkretus atostogų laikas yra nustatomas darbuotojo ir darbdavio abipusiu susitarimu. Dažniausiai darbovietėse pagal darbdavio įsakymu nustatytus taisykles yra sudaromi kasmetinių atostogų grafikai. Tokiu atveju, darbdavys, patvirtinęs atostogų grafiką, gali keisti darbuotojo kasmetinių atostogų laiką ar atšaukti darbuotojo atostogas tik darbuotojo sutikimu. Taigi darbdavys negali atsisakyti suteikti kasmetinių atostogų, tai galima padaryti tik abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Nuo Darbo kodekso įsigaliojimo kasmetinės atostogos (įskaitant pailgintas ir papildomas atostogas), į kurias teisė įgyta iki Darbo kodekso įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų suteikiant penkias darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas septynias kalendorines dienas (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę). Perskaičiuojant nepanaudotas kasmetines atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas, perskaičiavus nustatyta ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena. Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Taigi, nurodytoje situacijoje šis daugiavaikis tėtis, turintis nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d.

Konsultacija paskelbta čia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.